Pedigree

26263 HOUSE MOUNTAIN 1621  

Sheep Info
Reg #: 26263 Sex: Ewe
Name/Tag: HOUSE MOUNTAIN 1621 Date of Birth: Apr 2, 2012
Sire: 24772 HOUSE MOUNTAIN 1374    Litter Size: 3
Dam: 26261 HOUSE MOUNTAIN 1397    Color: WHITE
Breeder: Naomi Smith, House Mountain Farm Marking:  
Owner: THYS & EUGENIA SCHUHMACHER Dam Age at Birth: 11 months

Sire:

24772 Quad WHITE b.03/08/2009

HOUSE MOUNTAIN 1374

22135 Quad WHITE b.03/02/2003

HOUSE MOUNTAIN MORA 808

20960 Quad WHITE b.02/17/2000

HOUSE MOUNTAIN 550

19044 Sext WHITE

HOUSE MOUNTAIN 400

19475 Sngl WHITE b.04/01/1996

HOUSE MOUNTAIN 443

21005 Sngl WHITE b.02/26/2000

HOUSE MOUNTAIN 566 AI

30021 Quad WHITE b.03/20/1996

MORA 65

20157 Trip WHITE b.02/19/1998

HOUSE MOUNTAIN 512

22768 Trip WHITE b.02/24/2002

HOUSE MOUNTAIN 708

19480 Quin WHITE b.02/24/1996

HOUSE MOUNTAIN 424

17256 Quad WHITE

HOUSE MOUNTAIN 211

17864 Trip WHITE

HOUSE MOUNTAIN 268

20977 Trip WHITE b.02/25/2000

HOUSE MOUNTAIN 564

19044 Sext WHITE

HOUSE MOUNTAIN 400

19906 Trip WHITE

HOUSE MOUNTAIN 487

Dam:

26261 Twin WHITE b.04/13/2011

HOUSE MOUNTAIN 1397

24772 Quad WHITE b.03/08/2009

HOUSE MOUNTAIN 1374

22135 Quad WHITE b.03/02/2003

HOUSE MOUNTAIN MORA 808

20960 Quad WHITE b.02/17/2000

HOUSE MOUNTAIN 550

21005 Sngl WHITE b.02/26/2000

HOUSE MOUNTAIN 566 AI

22768 Trip WHITE b.02/24/2002

HOUSE MOUNTAIN 708

19480 Quin WHITE b.02/24/1996

HOUSE MOUNTAIN 424

20977 Trip WHITE b.02/25/2000

HOUSE MOUNTAIN 564

26237 Sngl WHITE b.04/08/2009

HOUSE MOUNTAIN 1328

22136 Trip WHITE b.02/21/2002

HOUSE MOUNTAIN 712

19480 Quin WHITE b.02/24/1996

HOUSE MOUNTAIN 424

20156 Twin WHITE b.02/20/1998

HOUSE MOUNTAIN 511

26200 Trip WHITE b.02/27/2008

HOUSE MOUNTAIN 1259

22232 Trip WHITE b.03/09/2004

HOUSE MOUNTAIN MORA 874

23549 Sngl WHITE b.09/16/2006

HOUSE MOUNTAIN 1079