Pedigree

26152 HOUSE MOUNTAIN 1334  

Sheep Info
Reg #: 26152 Sex: Ewe
Name/Tag: HOUSE MOUNTAIN 1334 Date of Birth: Apr 27, 2009
Sire: 23967 HOUSE MOUNTAIN 1417    Litter Size: 2
Dam: 26113 HOUSE MOUNTAIN 1046    Color: WHITE
Breeder: Naomi Smith, House Mountain Farm Marking:  
Owner: Joseph & Kimberly Palmer Dam Age at Birth: 37 months

Sire:

23967 Quin WHITE b.02/19/2007

HOUSE MOUNTAIN 1417

21531 Trip WHITE b.02/01/2002

GLEN AVON 813

20798 Trip BLACK b.02/20/2000

GLEN AVON 795

20091 Trip WHITE b.02/13/1998

GLEN AVON 750

19802 Quad WHITE

GLEN AVON 741

19801 Quad WHITE

GLEN AVON 736

 
 

23244 Trip WHITE b.02/21/2002

HOUSE MOUNTAIN 705

19480 Quin WHITE b.02/24/1996

HOUSE MOUNTAIN 424

17256 Quad WHITE

HOUSE MOUNTAIN 211

17864 Trip WHITE

HOUSE MOUNTAIN 268

20156 Twin WHITE b.02/20/1998

HOUSE MOUNTAIN 511

19178 Trip WHITE b.01/26/1996

DIDO 96-7

19152 Twin WHITE

HOUSE MOUNTAIN 402

Dam:

26113 Trip WHITE b.03/28/2006

HOUSE MOUNTAIN 1046

22132 Quin WHITE b.02/16/2002

HOUSE MOUNTAIN 699

19043 Sept WHITE b.03/06/1995

HOUSE MOUNTAIN 403

18226 Trip WHITE

HOUSE MOUNTAIN 349

17019 Quad WHITE

HOUSE MOUNTAIN 133

20342 Twin WHITE b.02/27/1999

HOUSE MOUNTAIN 521

19178 Trip WHITE b.01/26/1996

DIDO 96-7

19148 Trip WHITE b.02/24/1995

HOUSE MOUNTAIN 378

23512 Trip WHITE b.03/17/2004

HOUSE MOUNTAIN 904

21531 Trip WHITE b.02/01/2002

GLEN AVON 813

20798 Trip BLACK b.02/20/2000

GLEN AVON 795

19801 Quad WHITE

GLEN AVON 736

22165 Quad WHITE b.02/27/2001

HOUSE MOUNTAIN 633

19044 Sext WHITE

HOUSE MOUNTAIN 400

20361 Twin WHITE b.04/02/1999

HOUSE MOUNTAIN 534